Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) Tydzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
I A   re1-3 j.ang ew_5 ew_5 ZDW_I-III         ew_4 ew_4 ew_4 w-f re1-3         inf ew_1 ew_1 ew_1 GKor         w-f ew_3 ew_3 ew_3 j.ang         w-f ew_2 ew_2 ew_2 zkk      
I B   re1-3 j.ang ew_5 ew_5 ZDW_I-III         ew_4 ew_4 ew_4 w-f re1-3         inf ew_1 ew_1 ew_1 GKor         w-f ew_3 ew_3 ew_3 j.ang         w-f ew_2 ew_2 ew_2 zkk      
II A   w-f ew_3 ew_3 ew_3 j.ang re1-3       re1-3 w-f ew_1 ew_1 ew_1 GKor       w-f ew_5 j.ang ew_5 ZDW_I-III         ew_2 ew_2 ew_2 rytm           inf ew_4 ew_4 ew_4        
II B   w-f ew_3 ew_3 ew_3 j.ang re1-3       re1-3 w-f ew_1 ew_1 ew_1 GKor       w-f ew_5 j.ang ew_5 ZDW_I-III         ew_2 ew_2 ew_2 rytm           inf ew_4 ew_4 ew_4        
III A   ew_3 ew_3 ew_3 zkk re1-3         w-f j.ang ew_2 ew_2 ew_2 GKor       j.ang w-f ew_1 ew_1 ew_1 re1-3       ew_5 ew_5 w-f ZDW_I-III           ew_4 ew_4 ew_4 inf        
III B   ew_3 ew_3 ew_3 zkk re1-3         w-f j.ang ew_2 ew_2 ew_2 GKor       j.ang w-f ew_1 ew_1 ew_1 re1-3       ew_5 ew_5 w-f ZDW_I-III           ew_4 ew_4 ew_4 inf        
IV A   mat inf rel w-f jpol ZDW       tech mat przyr j.ang jpol WDŻ       mat jpol rel hist plast w-f       jpol mat zaj.wych. j.ang w-f ZDW       muz przyr jpol j.ang w-f ZS    
   
IV B   mat inf rel w-f jpol ZDW       tech mat przyr j.ang jpol WDŻ       mat jpol rel hist plast w-f       jpol mat zaj.wych. j.ang w-f ZDW       muz przyr jpol j.ang w-f ZS    
   
V A   plast mat jpol hist w-f tech WDŻ     j.ang biol w-f rel muz jpol ZDW     rel j.ang w-f mat jpol ZDW       geog mat zaj.wych. jpol hist inf ZS     zkk mat j.ang w-f jpol ZS    
   
V B   plast mat jpol hist w-f tech WDŻ     j.ang biol w-f rel muz jpol ZDW     rel j.ang w-f mat jpol ZDW       geog mat zaj.wych. jpol hist inf ZS     zkk mat j.ang w-f jpol ZS    
   
VI A   plast geog j.ang inf w-f jpol ZDW     jpol rel w-f mat muz ZDW       hist mat w-f j.ang rel jpol WDŻ     mat jpol zaj.wych. biol tech j.ang ZS     mat zkk hist w-f jpol      
   
VI B   plast geog j.ang inf w-f jpol ZDW     jpol rel w-f mat muz ZDW       hist mat w-f j.ang rel jpol WDŻ     mat jpol zaj.wych. biol tech j.ang ZS     mat zkk hist w-f jpol      
   
VII A   inf hist biol jpol fiz j.ang w-f inf   chem j.niem mat jpol geog plast rel ZDW   jpol rel biol w-f j.ang mat zkk dzaw   j.niem jpol zaj.wych. mat geog w-f fiz muz   ZDW jpol chem hist j.ang mat w-f  
       
VII B   inf hist biol jpol fiz j.ang w-f inf   chem j.niem mat jpol geog plast rel ZDW   jpol rel biol w-f j.ang mat zkk dzaw   j.niem jpol zaj.wych. mat geog w-f fiz muz   ZDW jpol chem hist j.ang mat w-f  
       
VIII A   mat rel hist j.ang jpol w-f fiz ZDW   j.niem mat rel jpol w-f geog       mat WOS chem EDB jpol zkk dzaw ZDW   jpol j.niem zaj.wych. w-f fiz biol j.ang inf   j.ang hist jpol chem mat zkk WOS w-f
   
VIII B   mat rel hist j.ang jpol w-f fiz ZDW   j.niem mat rel jpol w-f geog       mat WOS chem EDB jpol zkk dzaw ZDW   jpol j.niem zaj.wych. w-f fiz biol j.ang inf   j.ang hist jpol chem mat zkk WOS w-f
   
św_1 A                                                                                          
św_1 B                                                                                          
św_2 A                                                                                          
św_2 B                                                                                          
św_3 A                                                                                          
św_3 B                                                                                          
św_4 A                                                                                          
św_4 B                                                                                          
św_5 A                                                                                          
św_5 B                                                                                          
św_6 A                                                                                          
św_6 B                                                                                          
św_7 A                                                                                          
św_7 B                                                                                          
Naucz.ind. A                                                                                          
Naucz.ind. B                                                                                          
przed_1 A                                                                                          
przed_1 B                                                                                 rytm_p        
 
przed_2 A                         j_ang_p     rel_p                         j_ang_p                     rytm_p          
 
przed_2 B                         j_ang_p     rel_p                                                       j_ang_p