Wyniki konkursu plastycznego „Bohaterowie ulubionej baśni”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
basnie006
Dziś odbyło się rozdanie nagród i dyplomów w konkursie "Bohaterowie ulubionej baśni".
Protokół komisji oceniającej prace plastyczne uczniów
„Bohaterowie ulubionej baśni”
Komisja w składzie:
1. Mędrek Katarzyna
2. Jędrychowska Monika
3. Sikora Emilia
4. Członka Maria
5. Mańka Lidia
6. Tarkowska Anna
7. Agata Borek -Zdunek
8. Dorota Jażdżewska -Koziej
Po obejrzeniu 9 ilustracji przygotowanych przez uczniów kl. I – III postanowiła nagrodzić następujących uczniów, przyznając:
I miejsce – Hannie Guzek ucz. kl. I (34 p.)
basnie008
II miejsce – Paulinie Bajnóg ucz. kl. III (32 p.)
basnie004
III miejsce – Aleksandrowi Kozie ucz. I (17 p.)
basnie005
Wyróżniła prace:
Zofii Jędrzejewicz, Julii Saran i Szczepana Stasiaka ucz. kl. I, oraz Kingi Kwietniewskiej ucz. kl. III.
W kategorii ucz. kl. IV – VIII prace złożyło 10 uczniów. Jury nagrodziło najlepsze z nich.
I miejsce zajęła Agnieszka Staszek ucz. kl. V (45 p.)
basnie003
II miejsce Alicja Koza ucz. kl. IV (28 p.)
basnie007
III miejsce Aniela Ceglarska ucz. kl. IV (12 p.)
basnie011
Wyróżniono prace:
Wiktorii Kozak ucz. kl. IV oraz Aleksandry Witek i Mai Guzek ucz. kl. V.
Komisja oceniała prace pod względem: trudności wykonania i pomysłowości, wrażeń estetycznych (atrakcyjności, oryginalności), samodzielności wykonania, zgodności z tekstem lektury.
Zwycięskie prace przyozdobią szkolny korytarz, zostaną także opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego. Rozwija on u dzieci kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne oraz zainteresowania czytelnicze.
Konkurs zorganizowały panie Anna Tarkowska i Katarzyna Mędrek
Klementowice, 16 stycznia 2024 r.