foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Ramowy plan pracy stołówki szkolnej

na rok szkolny 2015/2016

8.40 - 9.00  -ŚNIADANIE w przedszkolu

10.30         - II ŚNIADANIE w przedszkolu/marchewka/jabłko

11.30-11.50-OBIAD –szkoła pdstawowa.

12.40-13.00 OBIAD w przedszkolu

14.30           -PODWIECZOREK w przedszkolu

 •      ( gł.wykorzystanie nadwyżki ze śniadania/ owoc/danon/jogurt..)

 1. Na stołówce podczas wydawania posiłków przebywają tylko uczniowie korzystający z posiłków
 2. Podczas obiadu wydawanego dla uczniów SP dyżur pełni nauczyciel świetlicy.
 3. Podczas obiadu wydawanego dla przedszkola dzieci są pod opieką wychowawców grup.

           

Stawki żywieniowe dzienne:

 Dla przedszkola:

 1. Dzienna stawka - 3.00zł
 •  Wpłaty do 10 dnia miesiąca wraz z pozostałymi opłatami za przedszkole
 •    Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe
 •   Odliczenia z tytułu nieobecności-wg zapisu w umowie                   o świadczenie usług

              

Dla szkoły podstawowej:

 1. Obiad-4,00 zł /karta obiadowa miesięczna
 2. Obiad dla pracowników ZPO -6.00 
 •  Karty obiadowe/miesięczne wykupujemy przez ostatnie 3 dni miesiąca na miesiąc kolejny.
 •  Termin opłaty za wydane karty ustala się do 5 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.
 •  Brak wpłaty do końca miesiąca skutkować będzie brakiem możliwości pobrania karty na kolejny miesiąc (do czasu uregulowania wpłaty) .
 •  Pobranie karty miesięcznej traktowane jest jako deklaracja korzystania z obiadu przez kolejny miesiąc.
 •   Wpłaty na drożdżówki do 5 dnia miesiąca.
 • Istnieje możliwość zakupu karty obiadowej w ciągu miesiąca-cena liczona będzie od następnego dnia od wykupienia karty.
 •  Warunkiem odpisu z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest zgłoszenie w godzinach rannych-do 8.30 u intendenta lub w sekretariacie.
 •  Nieobecności w związku z wyjazdami na konkursy/wycieczki zgłasza wychowawca klasy/grupy przedszkolnej bezpośrednio
 • u intendenta na tydzień przed planowanym wyjazdem.

                                                 telefon kontaktowy: 81 8823026

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved