ARCHIWUM

Sylwester Byzdra
Odsłony: 2246

W GOK w Kurowie 21 listopada 2013 r. odbył się VII Poetycki Apel Pamięci …o Niepodległą... Miał on formę konkursu recytatorskiego poezji i prozy patriotycznej poświęconej walkom Polaków o niepodległość swojej Ojczyzny od czasów rozbiorów, powstań narodowych do okupacji hitlerowskiej. W Apelu uczestniczyło 35 uczniów reprezentujących 13 szkół z naszego rejonu; recytatorów przygotowało 18 nl. – instruktorów.

 

 

Cele konkursu:

       • zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą patriotyczną;
       • kształtowanie systemu wartości etycznych, estetycznych i duchowych; uczuć patriotycznych, budzenie dumy z przynależności do narodu bohaterów;
       • wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z narodem;
       • wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów postępowania;
       • kształcenie szacunku dla dorobku kultury narodowej;
       • budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i sugestywność malowanych nim obrazów;
       • wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów.

Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia E. ucz. kl. IV; i ucz. kl. VI: Angelika G., Adaś M. i Olga P.

Jury w składzie: M. Błazik (MDK w Puławach), D. Mamińska (SWIOW im. T. Kras w Lublinie), B. Nowacka (sekretarz UG w Kurowie) i K. Matraszek (nl. j. polskiego) wysłuchało prezentacji uczniowskich i nagrodziło najlepsze.

 

Wśród nagrodzonych uczniów w kategorii szkoły podstawowej znalazła się nasza uczennica - Olga P., która poruszyła komisję dojrzałą interpretacją utworów: Jana Pocka: „Z meldunkiem” oraz Antoniego Słonimskiego: „Alarm”.

Wyróżniono: Angelikę G. za empatię i utożsamienie się z bohaterem wypowiedzi lirycznej w wierszu Artura Oppmana: „Rok 1918” i Jana Pocka w „Litanii do żołnierza polskiego”. Adama M., który z piękną dykcją deklamował wiersz Jerzego Żuławskiego: „Synkowie moi” oraz Jana Pocka: „Śmierć człowieka”. Uczniów do udziału w konkursie przygotowała p. A. Tarkowska.

Dzięki hojności sponsorów: SWIOW im. T. Kras w Lublinie i Starostwa Puławskiego laureaci otrzymali cenne nagrody: Olga- deskorolkę, Angelika i Adaś – piłki.

 

     

Recytuje Klaudia E. z kl.IV

 Angelika G.z kl.VI  
     
 Adaś M z kl. VI  Olga P. z kl. VI  

 

 

   

Nagrodę główną z rąk wójta Gminy odbiera Olga P. z kl.VI

Adaś M. z kl. VI już piłkę kopie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: