foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy II rok kursu RUN

Rozwijanie uczenia się i nauczania

 

 

Będziemy pracowali:

w IV module nad strategią III:

Udzielanie uczniowi takich informacji zwrotnych, które umożliwiają jego widoczny postęp.

 

W V module nad strategią IV:

Umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”.

 

 W VI module nad strategią V: 

 

W VII module podsumujemy strategie oceniania kształtującego.

 

Strategie RUN są powiązane z elementami OK. Strategia pierwsza wiąże się z celami i NACOBEZU. Strategia druga mówi o stworzeniu warunków do dialogu pomiędzy uczniem i nauczycielem. Trzecia wiąże się z informacją zwrotną, czwarta z samooceną i wreszcie piąta z oceną koleżeńską.

 

Obecnie pracujemy nad strategią III: Udzielanie uczniowi takich informacji zwrotnych, które umożliwiają jego widoczny postęp.

A w języku ucznia:

Lepiej się uczę, jeśli nauczyciel daje mi informacje zwrotne - co zrobiłem dobrze, co i jak powinienem poprawić i jak mogę się dalej rozwijać.

 

Czyli IZ jest jak bumerang – wyrzucona, wraca do nas.

 

 

 

Spotkania grupy PP

W naszej szkole działają dwie grupy Pomocnych Przyjaciół i każda ma swojego lidera. W skład takiej grupy wchodzi 6 nauczycieli, którzy dzielą się na mniejsze podgrupy. Planowane są w każdym module co najmniej dwa spotkania PP. Po każdym spotkaniu trzeba zamieścić na platformie sprawozdanie. Sprawozdawca podpsuje sprawozdanie swoim nazwiskiem, a po otrzymaniu komentarza od mentora omawia go na spotkaniu PP i również odpowiada (pod komentarzem w kursie) na pytania zadane przez mentora.

Jednym z elementów pracy grupy PP są OK – obserwacje.

Obserwując pracę koleżanek i kolegów uświadomiliśmy sobie, jak wiele działań musi wykonać nauczyciel na lekcji. Nie zawsze może w pełni zrealizować przygotowany scenariusz, często musi go modyfikować na potrzeby chwili. Czasami brakuje nam cierpliwości i wyręczamy ucznia w jego pracy  - zbyt wiele mu podpowiadamy - czynimy to najczęściej mechanicznie.

Obserwacje sprawiają, że uczymy się od siebie wzajemnie, inspirujemy się, a najważniejsze to, że możemy na siebie liczyć i wspierać się.

 Do naszego warsztatu pracy na stałe weszły takie techniki:

-komentarz bez stopnia;'

- praca wzorcowa;

- stop klatka;

- informacja zwrotna;

- nacobezu;

- ocena koleżeńska w kl. starszych;

- patyczki,  światła, metoda kciuka.

W naszej pracy sprawdziły się:

 •   głośne myślenie - np. na lekcjach matematyki rozwiązując zadania na tablicy można prześledzić tok rozumowania dziecka i nauczyciela. Technika ta  łączy się z inną  - docenianiem. Dzięki komunikatom doceniającym postępy ucznia, wie on,  że nauczyciel dostrzega jego wkład pracy. Docenianie jest elementem informacji zwrotnej, pomaga uczniowi uczyć się i rozwijać; staramy się stosować je na wszystkich lekcjach.
 • praca wzorcowa - pozwala lepiej zrozumieć zadanie i później ocenić własną pracę wg ustalonych wcześniej kryteriów; technika ta stosowana jest najczęściej do prac pisemnych (opowiadanie, list, opis, zaproszenie;
 • stop klatka  - stosowana na wszystkich przedmiotach w momentach wymagających dodatkowych wyjaśnień.

 

15 listopada w naszej szkole odbył się Spacer Edukacyjny.

Metoda ta polega na tym, że tego dnia drzwi wszystkich klas pozostają uchylone, a grupa nauczycieli wędruje po klasach i obserwuje lekcje. Celem naszego eksperymentu było zauważenie, w jaki sposób nl. podaje uczniom cel lekcji, nacobezu i czy odwołuje się do niego w czasie zajęć.

 

Wnioski:

 • - nauczyciele podają uczniom cele lekcji
 • - nauczyciele stosują nacobezu;
 • - nauczyciele często "doceniają" uczniów;
 • - nauczyciele monitorują tempo pracy uczniów;
 • - uczniowie potrafią określić cele lekcji;
 • - uczniowie są przyzwyczajeni do pracy w parach;
 • - uczniowie potrafią podsumować lekcję.
 • - uczniowie zachowują się swobodnie, nie boją się zadawać pytań.

Lider grupy: A. Tarkowska

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved