foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W sobotę 11stycznia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole dyrekcję             i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 143 z Warszawy. Wspólnie uczestniczyliśmy w warsztacie regionalnym, który odbył się w naszej szkole       w ramach III edycji programu Rozwijanie Uczenia się i Nauczania (RUN).

Cele warsztatu to : omówienie zasad przeprowadzenia spaceru edukacyjnego w szkole oraz wprowadzenie w zasady coachingu nauczycielskiego.

 

NACOBEZU (kryteria sukcesu)

 

 Uczestnicy będą :

 

-potrafili przeprowadzić spacer edukacyjny i wykorzystać płynące z niego wnioski  do doskonalenia procesu nauczania;

 

-znali zasady dobrego coachingu  nauczycielskiego;

 

-umieli przeprowadzić rozmowę coachingową   z nauczycielem;

 

Spacer edukacyjny jest procesem wykorzystywanym przez grupę w celu odniesienia się do problemu lub sytuacji w szkole.

 

Pierwsza część szkolenia poświęcona była planowaniu spaceru. Następnie uczestnicy  oglądali  fragmenty 3 lekcji oraz udzielali informacji zwrotnej po odbytym spacerze.

 

Uczestnicy pracowali podczas warsztatów w parach, grupach 3-4-osoowych, większych zespołach. Umiejętności zdobyte podczas warsztatów  dają nauczycielowi nowe możliwości dla rozwiązywania pojawiających się trudności, problemów, ustalania wzorców panujących w szkole, dawania informacji zwrotnej.

 

Jak się okazało, organizacja i prowadzenie spaceru jest procesem trudnym ,czasochłonnym, ale- jak mogliśmy się przekonać, bardzo wartościowym, jeśli odpowiedzialnie chcemy podchodzić do procesu nauczania.

 

Wprowadzenie zwyczaju spaceru edukacyjnego w szkole wzmacnia współpracę nauczycieli, wymusza-w pozytywnym znaczeniu- konieczność prowadzenia rozmów na temat praktyki uczenia się i nauczania.

 

Prowadzenie rozmów na temat strategii, technik, wdrażania zmian, wspólne ustalanie dalszych kierunków  prowadzi w efekcie  do podniesienia  jakości pracy szkoły – poprawiają się  wyniki uczenia się i nauczania. Do tego powinna dążyć każda szkoła.

 

Spacer edukacyjny ,jako jeden z elementów, zagości na stałe w naszej szkolnej praktyce. Pozwoli nam systematycznie monitorować poziom i zakres stosowania procedur oceniania kształtującego, które od 3 lat wdrażamy, uczestnicząc w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Praca domowa dla uczestników szkolenia  to prowadzenie OK-obserwacji   w nauczycielskich  Grupach Pomocnych Przyjaciół; przeprowadzenie spaceru z użyciem wypracowanego arkusza oraz zachęcenie do wypróbowania metody coachingu nauczycielskiego.

 

  Z tego miejsca bardzo dziękujemy Pani Ani Kępińskiej-trenerce CEO, za ciekawie poprowadzone warsztaty. Po 6 godzinnym szkoleniu uczestnicy wyszli zmęczeni, ale tez bogatsi o nowe, bardzo przydatne w pracy nauczyciela , doświadczenie.

 

                                                                                                                                                                                    Bożena Brzozowska

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved