foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zadanie stojące przed szkołą-nieuchronność zmian

Zadaniem szkoły   w czasach, gdy teleinformatyka  i media stały się tak wszechobecne i wpływowe a motywacja młodych ludzi do nauki musi konkurować z innymi działaniami postrzeganymi jako bardziej interesujące,  jest poszukiwanie takich metod i innowacyjnych środowisk formalnych, które pozwolą wykorzystać naukę nieformalną.  

Szkoła musi nadążyć  za zmianami społecznymi, kulturowymi  i dostosować do nich swoje  metody pracy. W tym może pomóc rozumienie zmian zachodzących w podejściu do procesu uczenia się.

Jak zwykle najtrudniejsza jest zmiana przekonań i odpowiedź na pytania:

·        czy wyobrażenia nas-nauczycieli i uczniów o uczeniu się są zgodne z teorią. 

·        na ile uczenie się,  jako proces konstruktywny,  kumulatywny, samoregulujący, nakierowany na cel, usytuowany w kontekście i oparty na współpracy będzie akceptowany przez nauczycieli, uczniów i środowisko ?

Zmiana podejścia do tego problemu musi zacząć się „od dołu” – od szkoły, od zmiany myślenia  oraz metod pracy.

Szkoła jako organizacja stale ucząca się

Współcześni ludzie żyją w „nurcie szybkich zmian, świat oddala się od edukacji w coraz szybszym tempie”. Szkoła czy chce, czy nie chce musi stać się „organizacją uczącą się”. A czeka ją jeszcze nie jedna reforma.

Trzeba odpowiadać zmianą w edukacji na zmiany zachodzące w świecie. Zadaniem szkoły = nauczycieli jest wdrożenie takich zmian, które pomogą uczniom osiągać jak najlepsze wyniki – swoje „osobiste mistrzostwo”.

Uczniowie muszą sprostać wymogom, które stawia im społeczeństwo, gospodarka, szybki przyrost wiedzy i jej dezaktualizacja.

Dodatkowo muszą doskonalić się w skutecznej komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, twórczym rozwiązywaniu problemów, sprawnym posługiwaniu się technologią informacyjną i informatyczną. 

Cechy dobrego uczenia się na lekcji

ustalone przez nauczycieli ZPO w Klementowicach

1. Uczniowie znają i rozumieją cele lekcji

2. Uczniowie zadają pytania

3. Uczniowie pracują aktywnie   =   kreatywnie

4.Uczniowie i nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

5.Uczniowie potrafią dokonać oceny koleżeńskiej i samooceny

6.Uczniowie wykorzystują informację zwrotną nauczyciela

7.Uczniowie uczą się od kolegów poprzez uważne słuchanie ich wypowiedzi, prezentacji

8.Uczniowie podejmują samodzielną pracę wg wzorca

9.Uczniowie dostrzegają ewentualne błędy w wypowiedziach kolegów i je korygują

10.Uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji;

 

Zadaniem nauczyciela jest tak zaplanować i zorganizować lekcje , aby te ustalone cechy wystąpiły .

 

 

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved