foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spis treści

WORLD CAFE w naszej szkole

Szkoła staje dzisiaj przed wielkim wyzwaniem, jakim jest przygotowanie dzieci            i młodzieży do funkcjonowania w dorosłym życiu. W dobie społeczeństwa informacyjnego, ogromnej  ilości informacji i środków przekazu, zawrotnego tempa przemian, nowinek technicznych, zadaniem szkoły jest przedstawienie uczniom uporządkowanego świata, które niwelowałoby poczucie chaosu i zagubienia. Szkoła powinna dać podstawy do odpowiedniego pełnienia ról , aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym , ale też wskazać konieczność uczenia się przez całe życie. 

Przygotowując placówki do  nowego roku szkolnego zwracamy baczną uwagę głównie na bezpieczne  i higieniczne warunki nauki i pracy: obniżenie poziomu hałasu, dostosowanie ławek  szkolnych do wzrostu uczniów, wyposażenie w osłony grzejników, etc. Wszystko to niewątpliwie ma wpływ na zdrowie fizyczne , naukę                   i  bezpieczeństwo.

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved