foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Podanie informacji o ocenach proponowanych

21 grudnia 2018 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

4.

Wystawienie ocen śródrocznych

28 stycznia 2019 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

31 stycznia 2019 r.

4.

Zebranie z rodzicami

7 lutego 2019 r.

5.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

8.

Podanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

27 maja 2019 r.

9.

Zebranie z rodzicami

28 maja 2019 r.

10.

Klasyfikacja końcoworoczna

13 czerwca 2019 r.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

12.

Ferie letnie

22 czerwca –

       31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne:

2 listopada 2018 r. (piątek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

15 - 17 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved