foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Klementowice, 25 września 2017 r.

Opinia 01/2017 z dnia 25.09.2017r.

w sprawie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował projekt dni wolnych od lekcji szkolnych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 3 dni – na Rekolekcje Wielkopostne, wg kalendarza Parafii w Klementowicach,
  • dodatkowe 2 dni – 30 kwietnia i 2 maja 2018r.
Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved