foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

     W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu eTwinning .

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Działania w ramach programu obejmują łączenie i współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

 

Uczniowie i nauczyciele z różnych szkół współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Celem projektu, który jest realizowany w naszej szkole jest promowanie zdrowego stylu życia.

Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą na Litwie i w Turcji. W ramach współpracy szkoły partnerskie będą wymieniać się prezentacjami stworzonymi przez uczniów w języku angielskim.

Projekt będzie trwał do V 2018r.

 

Marta Próchniak

Contribute!
Books!
Shop!

2018 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved