foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Zapraszam wszystkich uczniów klas IV-VII do udziału konkursie.

CELE KONKURSU:

- rozwijanie umiejętności plastycznych

-wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim

- kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku obcym

-integracja z elementami kultury światowej

- uczczenie Dnia Świętego Walentego                                                                                      

REGULAMIN KONKURSU:

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki walentynkowej z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim.

Format i technika pracy jest dowolna. Kartka powinna być podpisana .

Termin składania prac:     13.02. 2018r.

KRYTERIA OCENIANIA:

- poprawność językowa

-walory estetyczne

- pomysłowość

-ciekawa technika wykonania kartki

- staranność

Marta Próchniak

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved