foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2018/2019

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem dyrektora ZPO w Klementowicach

Harmonogram rekrutacji wg Zarządzenia Wójta Gminy Kurów Nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 w sprawie harmonogramu, czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurów na rok szkolny 2018/2019:

Szkoła Podstawowa:                        

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji uzupełniającej

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 15 lutego 2018 do 31 marca 2018

12 kwietnia-23 kwietnia

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

4 - 9 kwietnia 2018

25-26 kwietnia 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2018

27 kwietnia 2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 -23 kwietnia 2018

30 kwietnia-14 maja 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2018

Do 31 sierpnia 2018

Przedszkole:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji uzupełniającej

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 marca - 19marca 2018

11 - 16 kwietnia 2018

2

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola

21-23 marca 2018

18 kwietnia 2018

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2018

18 kwietnia 2018

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 05 kwietnia 2018

Do 23 kwietnia 2018

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 09 kwietnia 2018

Do 30 kwietnia 2018

                                                                            Zapraszamy

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved