foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Został przeprowadzony 19. 11. 2018 r. Uczestniczyło w nim 17 uczniów klasy IV.

Rozwiązywali oni test jednokrotnego wyboru składający się z 56 pytań dotyczących treści lektury, a każde zawierało (3 dystraktory) czyli 3 prawdopodobne odpowiedzi, spośród których należało wybrać właściwą. Pytania były dość szczegółowe i sprawdzały umiejętność uważnego czytana ze zrozumieniem tekstu literackiego.

Najlepszą znajomością tekstu wykazali się: Milena Byzdra, Wiktoria Bajnóg, Bartosz Lis, Jakub Małocha, Anna Witkowska i Olga Kędziora.

Test opracowała: A. Tarkowska

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved