foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

14 listopada 2018 r. sześć uczennic naszej szkoły wzięło udział w XII Poetyckim Apelu ….o Niepodległą, zorganizowanym przez GOK w Kurowie.

Wiktoria Bajnóg - ucz. kl. IV - zaprezentowała wiersz Artura Oppmana: „Orlątko” i Renaty Piątkowskiej: „Wszystkie moje mamy” frag. prozy.                                                

Milena Byzdra –ucz. kl. IV - recytowała wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: „Sen żołnierza” i Jan Pocka: „Z meldunkiem”; dziewczynki do udziału w konkursie przygotowała pani Monika Jędrychowska.

Julia Maliszewska – ucz. kl. V – przedstawiła wiersz Edward Słońskiego: „Przyśniła się dzieciom Polska” i Janusza Szczepkowskiego: „Opowiedz nam Ojczyzno” – op. pani Anna Tarkowska.

Nina Kowalik – ucz. kl. VI – deklamowała wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: „Elegia o chłopcu polskim” i Władysława Bełzy: „Ziemia rodzinna”.

Oliwia Gajda – ucz. kl. VI – recytowała utwory: Stanisława Balińskiego: „Kolędę warszawską 1939” i Jana Pietrzaka: „Ten kraj”.

Natalia Bojko – ucz. kl. VIII – przedstawiła frag. prozy Aleksandra Kamińskiego: „Kamienie na szaniec” i utwór autora nieznanego: „Tęsknota”.

Dziewczynki do udziału w konkursie przygotowała pani Patrycja Bieluch.

Nasze uczennice miały silną konkurencję, bo znalazły się w grupie liczącej 33 recytatorów reprezentujących 9 szkół podstawowych. Nie mniej jednak należy się cieszyć z sukcesu Wiktorii Bajnóg, która stanęła na podium wśród najlepszych. Budujący jest fakt, że dziewczynki nie zniechęcają się brakiem wielkich sukcesów, lecz wierzą, że „trening czyni mistrza” i już pytają się o kolejne konkursy recytatorskie.

Zdaniem psychologów konkursy recytatorskie należą do najtrudniejszych wyzwań stających przed młodymi ludźmi, lecz udział w nich, przełamanie barier stresu i lęku przed wystąpieniem publicznym skutkuje otwarciem na świat i sukcesami w wielu dziedzinach. Odgrywają one także bardzo ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dzieci, rozwijają zainteresowanie poezją, słowem mówionym, doskonalą umiejętności recytatorskie, dają naturalną radość z występowania dla szkolnej publiczności, pozwalając tym samym na osiąganie lepszych wyników w nauce i odnoszenie osobistych sukcesów, co z kolei wpływa na podwyższenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.

Opracowała A. Tarkowska

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved