foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy KurówNr4/2018 z 25 stycznia 2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurów na rok szkolny 2019/20120

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Gminnych Przedszkoli

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2019
do 19 marca 2019

od 11 kwietnia 2019

do 16 kwietnia 2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 marca 2019

do 25 marca 2019

18 kwietnia 2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca 2019

18 kwietnia 2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 05 kwietnia 2019

do 23 kwietnia 2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 9 kwietnia 2019

do 30 kwietnia 2019

Termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych Szkół Podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2019

do 29 marca 2019

od 12 kwietnia 2019

do 23 kwietnia 2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 kwietnia 2019

do 9 kwietnia 2019

od 25 kwietnia 2019 do 26 kwietnia 2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nizakwalifikowanych

11 kwietnia 2019

29 kwietnia 2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 kwietnia 2019

do 23 kwietnia 2019

od 30 kwietnia 2019

do 14 maja 2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 25 kwietnia 2019

do 30 sierpnia 2019

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved