foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Klementowice, 4. 02. 2019 r.

 

konkurs poezji i prozy

 

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza

uczniów klas IV-VIII naszej szkoły do wzięcia udziału w eliminacjach do

XVII Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej, którego organizatorem jest GOK w Kurowie.

Cele Konkursu:

- zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą ludową;

- zwrócenie uwagi uczniów i nauczycieli na ludzi wartościowych, a jednocześnie mało znanych , żyjących  

   obok nas, twórców kultury ludowej;

- budowanie poczucia dumy z przynależności do ziemi ojców, ziemi rodzinnej;

- włączenie młodego pokolenia w kulturę regionu lubelskiego;

- budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i sugestywność malowanych nim obrazów;

- wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów;

- integracja twórczych środowisk wiejskich.

Założenia regulaminowe:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas IV-VIII.

2. Recytatorzy przygotowują dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy o tematyce wiejskiej /zalecany jeden

   utwór poety ludowego np. Jana Pocka, Zuzanny Spasówki, Krystyny Poczek, Bronisława Pietraka,  

   Zbigniewa Kozaka, Heleny Kołodziej, itd. związanych z Ziemią Lubelską.

3. Czas występu nie powinien przekroczyć 5 minut – uczniowie szkół podstawowych i 6 minut uczniowie

   innych szkół.

4. Jury ocenia uczniów w kategoriach szkoła podstawowa kl. IV – VI i kl. VIII za:

a) dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora);

b) interpretację utworu;

c) poprawność wymowy;

d) ogólny wyraz artystyczny.

Uwaga!

Eliminacje szkolne odbędą się 05. 03. 2019 r.

Natomiast dla uczestników Konkursu organizatorzy zapewniają dyplomy, upominki, nagrody książkowe. Laureaci Konkursu (3 ze szkoły podstawowej i 3 z innych szkół) wezmą udział w XX Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. W. Tuwalskiego w Woli Osowińskiej.

            Szkoła zainteresowana udziałem w Konkursie może zgłosić maksymalnie 3 recytatorów. Prosimy o punktualne nadsyłanie zgłoszeń (wypełnionych czytelnie i w pełni), gdyż opóźnienia dezorganizują prace.

Turniej recytatorski rozpocznie się 14.03.2019 r. o godz. 900

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie.

                                                                                   Z życzeniami sukcesów i satysfakcji – organizatorzy:

Anna Tarkowska i Grzegorz Skwarek

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved