foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursie recytatorskim poezji i prozy religijnej!

Zbliżają się imieniny Patrona naszej szkoły – ks. kan. Stanisława Rzepeckiego, z tej okazji biblioteka szkolna przygotuje konkurs recytatorski,

w czasie którego uczniowie zaprezentują przygotowane przez siebie wiersze lub frag. prozy o tematyce religijnej.

Cele konkursu:

- popularyzacja literatury religijnej w środowisku szkolnym;

- krzewienie idei chrześcijańskich;

- budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i bogactwo jego odcieni;

- wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów literackich.

Założenia regulaminowe:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z kl. I-VIII.

2. Zawodnicy przygotowują dwa wiersze lub wiersz i prozę o tematyce religijnej.

3. Czas występu nie powinien przekroczyć:

a. dla uczniów kl. I- III – 5 min.

b. dla uczniów kl. IV – VIII - 7 min.

4 Jury ocenia:

a. dobór repertuaru, jego wartość artystyczną;

b. interpretację utworu;

c. poprawność wymowy;

d. ogólny wyraz artystyczny.

Uczniów z kl. I – III zainteresowanych udziałem w konkursie zgłaszają wychowawcy, natomiast starszych – pani katechetka lub nauczyciele j. polskiego w bibliotece szkolnej do dnia 6 maja 2019 r.

Uwaga!

Turniej recytatorski odbędzie się 9 maja 2019 r. w czasie godziny wychowawczej.

Organizator:

Biblioteka szkolna

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved