foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie!

zd1,,Obrazki z życia Patrona naszej szkoły”

Cele konkursu :
1. Przybliżenie sylwetki Patrona szkoły.

2. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

3. Motywowanie do samokształcenia (zapoznanie się z biografią ks. kan. Stanisława

Rzepeckiego).

Adresaci  i założenia konkursu :                                                                                            

  1. Konkurs ma formę  plastyczną – życiorys patrona przedstawiony w formie komiksu.
  2. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie mogą otrzymać materiały dotyczące życia ks. Rzepeckiego z biblioteki szkolnej lub samodzielnie wyszukują informacje w innych źródłach (np. na stronie internetowej szkoły).
  3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie kl. I – VIII.
  4. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu -minimum 6 obrazków dotyczących różnych momentów życia patrona oraz opatrzonych tekstem.
  5. Technika wykonania pracy dowolna; format A3 lub A4.
  6. Komisja konkursowa dokona oceny prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – III i IV – VIII, uwzględniając kryteria: oryginalność, kreatywność, czytelność przekazu, zgodność z tematem, estetykę wykonania.
  7. Wszystkie prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę.
  8. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2019 r. do biblioteki szkolnej.

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów konkursu  i dyplomy.

Organizator konkursu:

Biblioteka szkolna

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved