foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

el2

 

Cele konkursu:

-popularyzacja języka angielskiego

-zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów

-pogłębianie zainteresowań Wielką Brytanią

-pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii

Zasady konkursu:

-Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Elżbiety II

-W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-III

-Format pracy: A4

-Technika wykonania pracy dowolna, np. rysowanie, wycinanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie                                                                                    

-każdy uczestnik wykonuje jedną pracę                                                                                      

-praca powinna być podpisana i dostarczona nauczycielce języka angielskiego

Zapraszam do udziału w konkursie.

Termin składania prac 03.06.2019 r.

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved