Kalendarz

Sylwester Byzdra
Odsłony: 9466

                         Planowane ZEBRANIA Z RODZICAMI

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/23; przypomnienie regulaminów obowiązujących w szkole; WSO, PSO; wybory Rad Klasowych; zapoznanie rodziców kl.VIII z przepisami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.

Uaktualnienie programu wychowawczo - profilaktycznego

15.09.22 r.

2.

Spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

17.11.22 r.

3.

Spotkania z wychowawcami – informacje o ocenach przewidywanych i zagrożeniach; konsultacje z nauczycielami

15.12.22 r.

4.

Podsumowanie I półrocza; spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

13.01.23 r.

5.

Spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

30.03.23 r.

6.

Podsumowanie II półrocza; spotkania z wychowawcami – informacje o ocenach przewidywanych i zagrożeniach; konsultacje z nauczycielami

18.05.23 r.

Kategoria: