Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2020/21

Data

Rodzaj zebrania

8.09.2020 r.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/21

12.11.2020 r.

Spotkanie z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

22.12.2020 r.

Spotkanie z wychowawcami – informacja o ocenach przewidywanych; konsultacje z nauczycielami

18.02.2021 r.

Podsumowanie I półrocza

15.04.2021 r.

Spotkanie z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

27.05.2021 r.

Podsumowanie II półrocza.

Spotkanie z wychowawcami – informacja o ocenach przewidywanych; konsultacje z nauczycielami

Terminy spotkań z wychowawcami mogą ulec zmianie.