foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 2 września 2019 r.

2.

Podanie informacji o ocenach proponowanych.

18 grudnia 2019 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

4.

Wystawienie ocen śródrocznych

28 stycznia 2020 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

30 stycznia 2020 r.

4.

Zebranie z rodzicami

6 lutego 2020 r.

5.

 Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

6.

Egzamin próbny

IV/V 2020 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia 2020 r.

8.

Podanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

27 maja 2020 r.

9.

Zebranie z rodzicami

28 maja 2020 r.

10.

Klasyfikacja końcoworoczna

18 czerwca 2020 r.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

12.

Ferie letnie

27 czerwca –

       31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne:

12.06.2020 r. - piątek po Bożym Ciele

 

10 - 11.10.2019 r. - rekolekcje (po 3- 4 lekcjach uczniowie uczestniczą we Mszy św.; po Mszy wracają do domu )

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2września 2019 r.

2.

Podanie informacji o ocenach proponowanych.

18 grudnia 2019 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

4.

Wystawienie ocen śródrocznych

28 stycznia 2020 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

30 stycznia 2020 r.

4.

Zebranie z rodzicami

6 lutego 2020 r.

5.

 Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

6.

Egzamin próbny

IV/V 2020 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia 2020 r.

8.

Podanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

27 maja 2020 r.

9.

Zebranie z rodzicami

28 maja 2020 r.

10.

Klasyfikacja końcoworoczna

18 czerwca 2020 r.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

12.

Ferie letnie

27 czerwca –

       31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne:

12.06.2020 r. - piątek po Bożym Ciele

10 - 11.10.2019 r. - rekolekcje (po 3- 4 lekcjach uczniowie uczestniczą we Mszy św.; po Mszy wracają do domu )

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved