foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 70748471 10156584364738441 6392025283460857856 n

Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.                                 

Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.

Regulamin konkursu:

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski (jego dosłowne tłumaczenie/nie znaczenie) oraz napisaniu samego idiomu.

Format pracy – dowolny.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas1-8.

Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, SAMODZIELNOŚĆ, pomysłowość, zastosowane techniki, poprawność językowa.

Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.

Prace przechodzą na własność organizatora.

Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.

Prace proszę składać do 20 października do p. Marty Próchniak.

Prace zostaną przesłane do organizatora konkursu – Zespół Szkół w Kępicach.

Ogłoszenie laureatów nastąpi 31 listopada.

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved