foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Biblioteka Szkoły Podstawowej 

w Klementowicach

zaprasza do udziału w konkursie na:

zakladka

REGULAMIN KONKURSU
na zakładkę do książki

1. Organizator:

Biblioteka szkolna

2. Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
 • popularyzacja literatury.


3. Warunki udziału w konkursie:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas w kategoriach I-III i IV-VII.
 • Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko 1 zakładkę.
 • Prace powinny mieć postać zakładki do książki.
 • Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej – mile widziane są mniej popularne techniki i eksperymenty artystyczne.
 • Mogą zostać użyte dowolne materiały płaskie, nie niszczące i nie brudzące książek.
 • Do konkursu można zgłaszać prace samodzielnie wykonane.
 • Każda z prac powinna zawierać: imię, nazwisko i klasę uczestnika (na osobnej karteczce).

4. Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.

5. Terminy:
Prace należy dostarczyć do dnia 21 października 2019 r. do biblioteki szkolnej.

6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po ocenie prac przez jury, a wszystkie wykonane prace znajdą się na wystawie.

7. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

8. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved