foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Biblioteka szkolnas1

zaprasza

do udziału w konkursie

 Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas radości, miłości, wspólnego kolędowania. Ze świętami związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysłanie kartek świątecznych.
s2
Najpiękniejsze z nich to te własnoręcznie wykonane, ozdabiane różnymi technikami,
z życzeniami płynącymi prosto z serca.

 

 

I właśnie na takie kartki czekamy!

 

 

 

 

Regulamin konkursu:                         

 1. Cele konkursu:
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu;
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • popularyzowanie polskich tradycji świątecznych.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VII i będzie oceniany w następujących kategoriach:
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VII
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 • Technika: praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).
 • Format: maksymalnie A5 (połowa kartki A4).
 • Kartka powinna zawierać życzenia świąteczne (napisane odręcznie) skomponowane przez autora samodzielnie skierowane do wybranej osoby.
 • Praca konkursowa powinna być zapakowana w kopertę, w której powinna znajdować się także kartka z danymi - imię i nazwisko uczestnika, klasa.
 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem,
 • ciekawa treść życzeń oraz ich poprawność językowa,
 • pomysłowość i oryginalność formy,
 • staranność i samodzielność wykonania,
 • pracochłonność.
 1. Termin składania prac – 19 XII 2019 r. (w bibliotece szkolnej).
 2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po ocenie prac przez jury.
 3. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

 Biblioteka szkolna

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved