foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

tytul

 

Regulamin konkursu plastycznego

1) Celem konkursu jest upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

2) Konkurs trwa do 21 lutego 2020r. Prace proszę składać u opiekuna SKO

p. Moniki Jędrychowskiej.

3) Warunki uczestnictwa:

   ●  zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzoną rzecz, na którą uczeń oszczędza pieniądze w SKO.

   ●  uczestnicy konkursu wykonują pracę dowolną techniką, na kartce formatu A4 lub A3 można również wykonać pracę przestrzenną.

   ●  pracę uczestnicy wykonują samodzielnie.

   ●  prace proszę podpisać na odwrocie: imię i nazwisko oraz klasa, w przypadku prac przestrzennych na doklejonej karteczce.

   ●  każdy z uczestników składa jedną pracę.

4) Prace zostaną ocenione przez jury, a wyniki zostaną ogłoszone podczas apelu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a nagrodzeni uczniowie otrzymają upominki.

5) Wszystkie prace zostaną umieszczone na wystawie.

Zachęcam do udziału w konkursie i życzę powodzenia!!!

Opiekun SKO

Monika Jędrychowska

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved