foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

pioro

W czasach komputerów, e-maili, czatów i sms’ów coraz bardziej zanika pisanie odręczne. Wśród młodzieży ten sposób komunikacji uważany jest wręcz za przestarzały. Coraz częściej młodzi ludzie stają się niezdolni do wyrażania uczuć na piśmie, mają też problemy z poprawnym pisaniem we własnym języku.

Badania naukowe potwierdzają, że ci którzy pracują nad charakterem swojego pisma wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni i osiągają lepsze wyniki w nauce.

Stąd idea zorganizowania Konkursu Ładnego Pisania.


Cele konkursu:

 • zachęcenie do dbania o nasz język ojczysty – świętowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
 • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,
 • zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,
 • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma.

Organizacja i przebieg konkursu:

 • Konkurs zostanie przeprowadzony na godzinie wychowawczej 20 lutego 2020 r.
 • Zadaniem uczestników będzie kaligraficzne przepisanie zaproponowanego przez organizatorów fragmentu.
 • Tekst ma zostać napisany na gładkim, białym papierze (co zwiększa stopień trudności ) o formacie A4.
 • Uczestnicy podpisują prace swoim imieniem i nazwiskiem.

Kryteria oceny prac:

 • prawidłowe, równomierne rozmieszczenie tekstu (marginesy i odstępy między wierszami),
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • kształt i proporcjonalność liter,
 • staranność pisma,

Ogłoszenie wyników odbędzie się po dokonaniu oceny prac przez organizatorów.

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Klementowicach

Anna Tarkowska i Emilia Sikora

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved