foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z okazji Dnia Matki

biblioteka szkolna zaprasza uczniów kl. I –III i IV – VIII

do udziału w konkursie recytatorskim

„Mojej mamie”

 mama

Założenia regulaminowe:

1. Uczestnicy konkursu przygotowują wiersz lub prozę o tematyce poświęconej matce.

2.Komisja ocenia:

a. dobór repertuaru, jego wartość artystyczną;

b. interpretację utworu;

c. poprawność wymowy;

d. ogólny wyraz artystyczny.

3. Jury ocenia recytatorów w kategoriach kl. I-III i IV-VIII

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy składać w bibliotece szkolnej do 24 maja 2021 r.

W zgłoszeniu należy podać:

imię, nazwisko ucznia oraz klasę;

imię i nazwisko nauczyciela - instruktora;

tytuł wiersza lub frag. prozy i ich autora.

Prezentacje konkursowe odbędą się 28 maja.

Organizator:

Biblioteka szkolna

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved