foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

 

 

Sekretarz szkoły: Monika Kałdonek

Intendent  :  Barbara Bartuzi

Kucharka   : Henryka Wrzesińska, Halina Nowak

Pomoc kucharki: Anna Łubek

Woźna       : Maria Pączkowska

Woźna oddziałowa: Anna Stasiak

Pomoc nauczyciela p-la: Lucyna Madejek

Sprzątaczka : Halina Nowak, Zofia Rukasz

Konserwator : Jerzy Szymczyk

 

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved