foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

 

Sekretarz szkoły: Monika Kałdonek

Intendent  :  Aneta Kruk

Kucharka   : Henryka Wrzesińska, Stanisława Smolińska

Pomoc kucharki: Anna Łubek

Woźna       : Maria Pączkowska

Woźna oddziałowa: Lucyna Madejek

Pomoc nauczyciela p-la: Danuta Gregorczyk

Sprzątaczka : Marija Sadurska,  Anna Stasiak

Konserwator : Jerzy Szymczyk

 

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved