Ubezpieczenie dziecka oferta PZU

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W załączeniu przesyłam  ulotkę i link https://ubestrefa.pl/oferta/il235z​ 

z prośbą o umieszczenie linku na stronie internetowej  szkoły lub w dzienniku elektronicznym tak, aby rodzice mogli z tego korzystać i samodzielnie ubezpieczyć swoje dzieci.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Marianna Duro

Agent PZU

PZU SA

ul. Głowackiego 66, 24-170 Kurów

k: 603 100 962

https://mduro.agentpzu.pl

Logo Grupy  PZU

www.agentpzu.pl

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości

 

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata. Może ona,
zawierać poufne informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą tej
wiadomości, proszę zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę. Następnie proszę skasować,
otrzymaną wiadomość. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości jest zabronione – może,
być uznane za naruszenie prawa. Wszelkie opinie i poglądy, które znajdują się w tej wiadomości,
mogą nie być zgodne ze stanowiskiem PZU. Nadawca nie odpowiada za błędy lub luki w tej,
wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej przesyłania.