foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ozdoba

OJCZYZNA to wielkie i ważkie słowo. W poezji polskiej pojawia się ono w całym bogactwie znaczenia i skali uczuciowej. Jedni poeci sławią naszą ziemię i krajobraz, drudzy rycerską i gospodarską przeszłość, inni rozważają fenomen kultury i języka, marzą o Polsce przeszłej, lepszej...                                                      

Regulamin konkursu recytatorskiego „Ojczyzna słowem malowana”

Cele konkursu:

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą patriotyczną;
  • budowanie poczucia dumy z przynależności do ziemi ojców, ziemi rodzinnej;
  • budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i sugestywność malowanych nim obrazów;
  • wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów;
  • uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

Organizacja i przebieg konkursu:

  • Uczestnikami mogą być uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Klementowicach.
  • Recytatorzy przygotowują wiersz lub fragment prozy nawiązujący treścią do pojęcia OJCZYZNA.
  • Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas I – III,

- uczniowie klasa IV- VIII

  • Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz wybranym repertuarem (tytuł, autor) przyjmowane są w bibliotece szkolnej do dnia 29 października 2021 r.
  • Konkurs odbędzie się 3 listopada 2021 r.

Kryteria oceny:

a) dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora);

b) interpretację utworu;

c) poprawność wymowy;

d) ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Klementowicach

Anna Tarkowska i Emilia Sikora

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved