ARCHIWUM

Sylwester Byzdra
Odsłony: 1751

Klementowice, 16. 11. 2021 r. 

1005 rota 3

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Klementowicach zaprasza uczniów kl. IV – V i VI – VIII do wzięcia udziału w konkursach wiedzy dotyczącej polskich pieśni patriotycznych.

Cele konkursu:

ü zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą patriotyczną;

ü kształtowanie systemu wartości etycznych, estetycznych i duchowych; uczuć patriotycznych, budzenie dumy z przynależności do narodu bohaterów;

ü wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z narodem;

ü wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów postępowania;

ü kształcenie szacunku dla dorobku kultury narodowej.

Zagadnienia:

Uczniowie kl. IV –V powinni wykazać się wiedzą dotyczącą:

  • budowy utworu;
  • znajomością i zrozumieniem tekstu hymnu;
  • zasadami zachowania podczas jego śpiewania/odtwarzania.

Natomiast uczniowie kl. VI –VIII powinni wykazać się wiedzą dotyczącą:

  • budowy utworu;
  • znajomością tekstu pieśni.

Konkurs będzie miał formę pisemną i zostanie przeprowadzony na godzinie wychowawczej 25 listopada 2021 r.

Organizator: Biblioteka szkolna

Anna Tarkowska i Emilia Sikora

Kategoria: