foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

mk

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Klementowicach zaprasza uczniów kl. I – VIII do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim „Miłość niejedno ma imię”.                                                                   

Miłość to jedna z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Motyw ten pojawia się w literaturze już od samych jej początków. Pisarze i poeci opisują jej różne oblicza. Jedni opiewają siłę tego uczucia, które bywa silniejsze niż śmierć, drudzy przeklinają nieszczęśliwą miłość, która przynosi tylko ból i cierpienie, jeszcze inni skupiają się na pozostałych rodzajach miłości, np. rodzicielskiej czy przyjacielskiej…

Regulamin konkursu recytatorskiego „Miłość niejedno ma imię”

Cele konkursu:

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą i poezją;
  • budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i sugestywność; malowanych nim obrazów;
  • wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów;
  • prezentacja umiejętności uczniów.

Organizacja i przebieg konkursu:

  • Uczestnikami mogą być uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Klementowicach.
  • Recytatorzy przygotowują wiersz lub fragment prozy nawiązujący treścią do pojęcia MIŁOŚĆ.
  • Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas I – III,

- uczniowie klas IV- VIII

  • Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz wybranym repertuarem (tytuł, autor) przyjmowane są w bibliotece szkolnej do dnia 1 lutego 2022 r.
  • Konkurs odbędzie się 9 lutego 2022 r.

Kryteria oceny:

a) znajomość tekstu;

b) dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora);

c) interpretację utworu;

d) poprawność wymowy;

e) ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Klementowicach

Anna Tarkowska i Emilia Sikora

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved