foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

prymus

Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne”

prowadzonej przez firmę „Prymus Edukacja” z Katowic.                                               

Akcja przebiega następująco:

  • Pracownik firmy telefonicznie, kontaktuje się z Dyrekcją placówki, informując o możliwości przeprowadzenia akcji doposażenia w niezbędne pomoce.
  • Po otrzymaniu pisemnej zgody od Dyrekcji placówki na przystąpienie do akcji zostaje ona rozpoczęta.
  • Wskazany pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji , wykonując setki telefonów, poszukuje firm chętnych współuczestniczyć w sfinansowaniu potrzeb wskazanych przez placówkę.
  • Jeżeli firma zgodzi się na pomoc, na zadeklarowaną kwotę otrzymuje fakturę która jednocześnie jest potwierdzeniem udziału w akcji jak również daje możliwość potwierdzenia autentyczności prowadzonych działań.
  • Po zebraniu odpowiedniej ilości środków do szkoły zostaje przesłana lista darczyńców oraz informacja o kwocie, która została zebrana.
  • Następnie szkoła przygotowuje zamówienie na pomoce dydaktyczne, które zostaną zakupione przez firmę „Prymus Edukacja” i przekazane placówce.
  • Za okazaną pomoc Dyrekcja wraz z podopiecznymi przesyła pisemne podziękowania wskazanym darczyńcom.

Wszystkim, którzy przystąpią do tej Akcji serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Turkowska

Dyrektor ZPO w Klementowicach

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved