ARCHIWUM

Sylwester Byzdra
Odsłony: 1733

Zapraszamy uczniów kl. II, III i IV do wzięcia udziału

w szkolnym konkursie wiedzy

„Legendy polskie wg Wandy Chotomskiej”

legendy

Cele konkursu:         

                                            

  • rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich;
  • propagowanie kultury polskiej, rozbudzanie uczuć patriotycznych;
  • wdrażanie do samokształcenia, czytanie ze zrozumieniem;
  • sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę.

Regulamin:

               1. Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest znajomość sześciu legend z książki Wandy Chotomskiej Legendy polskie:

 

ü Legenda o Lechu, Czechu i Rusie;

ü Legenda o Popielu i Mysiej Wieży;

ü Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy;

ü Legenda o Warsie i Sawie;

ü Legenda o Bazyliszku;

ü Legenda o Złotej Kaczce.

 

Z powodu ograniczonej liczby egzemplarzy w szkolnej bibliotece zachęcamy do skorzystania z wersji zdigitalizowanej (dołączony plik PDF).

       2. Zadania będą dotyczyły znajomości powyższych lektur tzn. orientacji w fabule, znajomości postaci, miejsca akcji, symboli.

                 3. Konkurs jest jednoetapowy i będzie miał formę pisemną. Pojawią się różnorodne zadania m.in. zagadki, pytania typu                                       prawda/fałsz,   krzyżówka.

                 4. Uczniowie walczą o tytuł „Znawcy polskich legend”, wykazując się wiedzą z zakresu przeczytanych utworów.

                 5. Zgłoszenia przyjmujemy w szkolnej bibliotece do dn. 11 marca 2022 r. Termin konkursu: 17 marca 2022 r.

Biblioteka szkolna

Kategoria: