foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

236 bezpiecznadrogarysunek 1

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Cele konkursu:

propagowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, noszenia znaczków oraz kamizelek odblaskowych,

upowszechnianie i rozwój wiedzy na temat zachowań w ruchu drogowym jako pieszy/rowerzysta z zastosowaniem obowiązkowych elementów bezpieczeństwa,

rozwijanie i doskonalenie umiejętności plastycznych,

Temat pracy:

Uczniowie mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat :

Bezpieczna droga do szkoły”

Odbiorcy:

Konkurs przeznaczony jest do uczniów klas I -VI Szkoły Podstawowej

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6.

Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej (kolaż, rysunek, plakat, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka itp.) zgodnie z tematem konkursu.

Praca powinna być wykonana przez ucznia samodzielnie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę plastyczną.

Pracę należy podpisać na odwrocie; Imię, Nazwisko, Klasa

Termin konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 12 września 2022 r. Prace przyjmowane będą do dnia 30 września 2022 r.

Ocena komisji:

Komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę:

zgodność z tematem konkursu,

pomysłowość oraz dobór materiałów,

estetyka wykonania,

komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy,

Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja wybierze po trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki

Organizator konkursu:

p. L. Mańka

p. M. Jędrychowska

PRACE BĘDĄ WYEKSPONOWANE NA SZKOLNEJ GALERII.

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved