foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

andersen   

Cele konkursu

- zachęcenie dzieci do twórczej aktywności,
-rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych,
- zapoznanie dzieci z twórczością H.Ch. Andersena,
- popularyzacja czytelnictwa.                                                                                                   

Tematyka:
Tematem pracy konkursowej jest samodzielne wykonanie ilustracji do wybranej baśni H. Ch. Andersena.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.

Technika wykonania prac:
Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.) w formacie A3 lub A4, wyklucza się prace przestrzenne.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę plastyczną.

Prace należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika oraz klasa i oddać do dnia 04.11.2022r. wychowawcy.

Oceny prac (oryginalność, estetyka pracy, pomysłowość) dokona Jury powołane przez organizatora.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody J.

Organizator

Monika Jędrychowska

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved