foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

paleta

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I-VII.
  2. Format prac: A3 lub A4.
  3. Technika wykonania pracy dowolna.
  4. Komisja konkursowa dokona oceny prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III i klasy IV-VII. Komisja będzie brała pod uwagę: oryginalność, kreatywność, czytelność przekazu i walory estetyczne pracy.
  5. Wszystkie prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane:

 imię i nazwisko,

 klasa.

  1. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych, klasy I-III i klasy IV-VII, oraz pamiątkowe dyplomy dla autorów wyróżnionych prac.

         TERMIN:

Prace należy dostarczyć do 10 listopada 2022 roku do pani K. Mędrek

                                                                                     jesien

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved