foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Klementowice, 14. 11. 2022 r.

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Klementowicach zaprasza uczniów
kl. VI – VIII do wzięcia udziału

w konkursie wiedzy dotyczącym hymnu Polski

mazurek

Cele konkursu:

ü zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą patriotyczną;

ü kształtowanie systemu wartości etycznych, estetycznych i duchowych; uczuć patriotycznych, budzenie dumy z przynależności do narodu bohaterów;

ü wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z narodem;

ü wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów postępowania;

ü kształcenie szacunku dla dorobku kultury narodowej.

Zagadnienia:

Uczniowie kl. VI - VIII powinni wykazać się wiedzą dotyczącą:

  • budowy utworu;
  • znajomością i zrozumieniem tekstu hymnu;
  • zasadami zachowania podczas jego śpiewania/odtwarzania.

Konkurs będzie miał formę pisemną i zostanie przeprowadzony

30 listopada 2022 r.

Organizator: Biblioteka szkolna

Anna Tarkowska i Emilia Sikora

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved