foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

orzel

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału

w konkursie recytatorskim

Poezji i prozy patriotycznej

Regulamin konkursu recytatorskiego

Cele konkursu:

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą patriotyczną;
  • budowanie poczucia dumy z przynależności do ziemi ojców, ziemi rodzinnej;
  • budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i sugestywność malowanych nim obrazów;
  • wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów;
  • uczczenie niepodległościowych dążeń Polaków.

Organizacja i przebieg konkursu:

  • Uczestnikami mogą być uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej w Klementowicach.
  • Recytatorzy przygotowują wiersz lub fragment prozy o tematyce patriotycznej
  • Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas I – III,

- uczniowie klasa IV- V

  • Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz wybranym repertuarem (tytuł, autor) przyjmowane są w bibliotece szkolnej do dnia 23 listopada 2022 r.
  • Konkurs odbędzie się 29 listopada 202 r.

Kryteria oceny:

a) dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora);

b) interpretację utworu;

c) poprawność wymowy;

d) ogólny wyraz artystyczny.

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved