Plan pracy

Sylwester Byzdra
Odsłony: 7068

Roczny plan pracy biblioteki – rok szkolny 2023/24

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

 1. Udostępnianie zbiorów: książek, czasopism, pomocy szkolnych uczniom klas I – VIII oraz

„ zerowiakom”.

Cały rok

A. Tarkowska

 1. Udostępnianie pracowni ICIM:

- pomoc w wyszukiwaniu informacji z Internetu potrzebnych na zajęcia;

- wyszukiwanie materiałów na gazetki szkolne;

- redagowanie różnych tekstów na stronę internetową szkoły;

-korzystanie z programów dydaktycznych np. „Ortografik”, „Bez książek”.

Cały rok

A. Tarkowska

Realizacja projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 1. Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów:

-       Zapoznanie z regulaminem biblioteki

-       Zwracanie uwagi na poszanowanie książek

-       Rozbudzanie potrzeb czytelniczych

-       Uczestnictwo w programie:

-       Narodowe Czytanie; Cała Polska Czyta Dzieciom;

-       Imprezy czytelnicze:

 • Konkurs czytelniczo – plastyczny „W pustyni i w puszczy” – nasza lektura
 • Konkurs czytelniczy „Akademia Pana Kleksa”
 • Konkurs recytatorski – wiersze patriotyczne, poezji religijnej
 • Konkurs wiedzy o Mazurku Dąbrowskiego (kl.IV-V) oraz Rocie (kl. VI-VIII)
 • Konkurs wiedzy o patronie
 • Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną z życzeniami

-       Redagowanie gazetki:

 • Nad Niemnem – XII edycja Narodowego Czytania
 • Polskie pieśni patriotyczne
 • Najpiękniejsze kartki z życzeniami
 • Moja mała ojczyzna
 • Lubelszczyzna – mój region
 • Matka - najpiękniejsze słowo świata
 • Najsłynniejsze kobiety świata

Cały rok

A. Tarkowska

 1. Włączenie kl. I w grono czytelników

X

A. Tarkowska

 1. Edukacja czytelniczo-medialna:

-       Klasy I-III pogadanki tematyczne:

 • Nasza biblioteka
 • Droga książki do czytelnika
 • Książka – przyjaciel, którego szanuję

-       Klasy IV-VIII – lekcje biblioteczne:

  • Moja biblioteczka domowa
  • Poznajemy ludzi książki
 • Korzystanie ze słowników i encyklopedii jako źródła informacji naukowej
 • Jak korzystać ze zbiorów biblioteki?
 • Książka na przestrzeni wieków
 • Internet – „przyjaciel” czy „wróg”
 • Do czego służy katalog i karta katalogowa

Cały rok

A. Tarkowska

 1. Współpraca z nauczycielami

-Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w klasie

-       Informowanie o nowościach

-       Udostępnianie sprzętu audiowizualnego i dostępu do Internetu

-       Pomoc w przygotowaniu materiałów na lekcje

Cały rok

A. Tarkowska

 1. Prace biblioteczno – techniczne

ü  Gromadzenie księgozbioru

ü  Ewidencjonowanie podręczników dotowanych

ü  Prowadzenie dokumentacji:

-       Plany pracy

-       Sprawozdania semestralne i roczne

-       Statystyka miesięczna i semestralna

ü  Upiększanie biblioteki

ü  Konserwacja księgozbiorów

ü  Selekcja księgozbioru – podręczniki i poradniki metodyczne

Cały rok

A. Tarkowska

W rocznym planie pracy biblioteki uwzględniono wnioski z ewaluacji ubiegłorocznej:

Przeprowadzenie selekcji księgozbioru: podręczniki szkolne oraz poradniki metodyczne.

Kategoria: