Regulamin boisk

Sylwester Byzdra
Odsłony: 7680

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach

 

Regulamin boisk sportowych

 

1.Właścicielem boisk szkolnych jest Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach.

2.Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły i klubu sportowego. Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.

3.Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

4.Z poszczególnych boisk sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.Boiska szkolne są miejscem do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zajęć świetlicowych.

6.Na boisku mogą przebywać uczniowie tylko pod opieką nauczyciela.

7.Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na boisku szkolnym.

8.Wszyscy uczniowie korzystający z boiska szkolnego są odpowiedzialni za jego porządek i czystość.

9.Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po bieżni wszelkimi pojazdami.

10.Zabrania się wchodzenia na drabinki bez zgody nauczyciela.

11.Nie należy wchodzić na bramki, huśtać się na nich oraz ich przesuwać.

12.Korzystanie z boisk dla osób postronnych możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Korzystasz- zostaw po sobie porządek-nie niszcz

Kategoria: