Kalendarz

Sylwester Byzdra
Odsłony: 967

Kalendarz roku szkolnego 2023/24

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

3.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

21 grudnia 2023 r.

(do 20 XII 23 r.oceny proponowane)

4.

Klasyfikacja śródroczna

22 stycznia 2024 r.

(do 19 I 24 r. wystawienie ocen)

5.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

14 - 16 maja 2024 r.

8.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

16 maja 2024 r.

(do 13 V 24 r.oceny proponowane)

9.

Klasyfikacja końcoworoczna

17 czerwca 2024 r.

(do 14VI 24 r. wystawienie ocen)

10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21czerwca 2024 r.

11.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne:

2 maja 2024 r. (czwartek)

31 maja 2024 r. (piątek)

14 - 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)

pozostaje 3 dni na rekolekcje

        

Kategoria: