Wywiadówki

Sylwester Byzdra
Odsłony: 1031

   SPOTKANIA Z RODZICAMI 2023/24

Data

Tematyka

21.09.23 r

Przypomnienie regulaminów obowiązujących w szkole; WSO,PSO; wybory Rad Klasowych; zapoznanie rodziców uczniów z kl.VIII z przepisami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty

09.11.23 r.

Spotkanie z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami

21.12.23 r.

Spotkanie z wychowawcami - zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami śródrocznymi i zagrożeniami oceną niedostateczną, konsultacje z nauczycielami

25.01.24 r.

Podsumowanie I półrocza, spotkanie z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami

04.04.24 r.

Spotkanie z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami

16.05.24 r.

Podsumowanie II półrocza, spotkanie z wychowawcami - zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami śródrocznymi i zagrożeniami oceną niedostateczną konsultacje z nauczycielami

Kategoria: