Godziny dostępności

Sylwester Byzdra
Odsłony: 1030

   Godziny dostępności nauczycieli w r. szk. 2023/24

Lp.

Nauczyciel

Dzień - godzina

1

Borek – Zdunek Agata

Czwartek         7:30 – 8:30

2

Chołaj Renata

Wtorek           14:10 – 15:10

3

Członka Maria

Środa               7:30 – 8:30

4

Byzdra Sylwester

Poniedziałek      14:05 – 15:05

5

Krawczyk Beata

Piątek              7:15 – 7:45

6

Jędrychowska Monika

Piątek                11:20 – 12:20

7

Kaznowska Elżbieta

Wtorek              13:20 – 14:20

8

Jędrzejowska Natalia

Piątek               13:30 – 14:30

9

Jażdżewska – Koziej Dorota

Czwartek          15:00 – 16:00

10

Jaźwiński Paweł

Piątek              13:15 – 14:15

11

Jońska Monika

Czwartek          10:00 – 11:00

12

Mańka Lidia

Środa                  11:30 – 12:30

13

Majewska – Koza Alicja

Wtorek             7:15 – 7:45

Środa                 7:15 – 7:45

14

Mędrek Katarzyna

Czwartek          13:30 – 14:30

15

Lesiewicz Agnieszka

Czwartek          13:30 – 14:30

16

Sikora Emilia

Wtorek             12:30 – 13:30

17

Szczepaniak Mieczysław

Czwartek          14:05 – 15:05

(co 2 tygodnie)

18

Tarkowska Anna

Środa                  14:30 – 15:30

19

Święs Magdalena

Wtorek               13:30 – 14:30

20

Wierzbicka Danuta

Wtorek               7:45 – 8:45

(co 2 tygodnie)

21

Próchniak Marta

Czwartek            14:10 – 15:10

22

Franków Kazimierz

Środa                 14:55 – 15:25

23

Widz Marzena

Wtorek               7:30 – 8:00

Czwartek            7:30 – 8:00

24

Sandecka – Skórska Elżbieta

Poniedziałek       13:00 – 13:30

Środa                   13:00 – 13:30  

25

Majewska – Koza Małgorzata

Środa                     8:00 - 8:30

Czwartek               8:00 - 8:30

26

Stasiak Sylwia

Wtorek                 7:30 - 8:30

27

Góra Monika

Poniedziałek        13:30 – 14:00

Środa                     8:00 – 8:30

28

Turkowska Małgorzata

Wtorek                 12:30   - 13:30

Kategoria: