Konkurs poezji patriotycznej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

pp

Klementowice, 06. 11. 2023 r.

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza uczniów kl. I – III i IV - VIII naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim poezji i prozy patriotycznej poświęconej walkom Polaków o niepodległość naszej Ojczyzny od czasów zaborów do II wojny światowej.

Cele konkursu:

ü zainteresowanie dzieci literaturą patriotyczną;

ü wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z narodem;

ü wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych, uniwersalnych wartości i wzorów postępowania;

ü budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i sugestywność malowanych nim obrazów;

ü wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów.

Założenia regulaminowe:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie kl. I – III oraz IV- VIII
  2. Uczestnicy przygotowują wiersz lub frag. prozy o tematyce patriotycznej, poświęconej walkom Polaków o odzyskanie Niepodległości od czasów rozbiorów, powstań narodowych, okupacji hitlerowskiej.
  3. Czas występu nie powinien przekroczyć: 5 min.
  4. Jury ocenia uczniów za:

a). dobór repertuaru;

b). interpretację utworu;

c).poprawność wymowy;

d). opanowanie pamięciowe tekstu

e). ogólny wyraz artystyczny.

Uwaga!

Uczestnictwo dziecka w konkursie zgłaszają wychowawcy organizatorowi

do dnia 22 XI 2023 r.

W zgłoszeniu należy podać:

ü imię i nazwisko ucznia oraz klasę;

ü imię i nazwisko nauczyciela – instruktora;

ü autora i tytuł wiersza lub frag. prozy recytowanej przez ucznia.

Turniej recytatorski rozpocznie się 29 listopada o godz. 1130 2023 r.

Z życzeniami sukcesów i satysfakcji - Biblioteka szkolna

kpp