foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

przy Zespole Placówek Oświatowych w Klementowicach na rok szkolny 2017/2018

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i poczucia tożsamości narodowej.

2. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

3. Aktywny udział dzieci w życiu wspólnoty klasowej, szkolnej i lokalnej.

4. Wdrażanie do współpracy w zespole, przestrzegania norm współżycia w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów.

5.Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

6. Zwracanie uwagi na potrzeby innych ludzi, wzbogacanie doświadczeń indywidualnych poprzez osobiste zaangażowanie w pomoc innym.

Czytaj więcej: Plan pracy SU

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved