foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wywiad15:30 - spotkanie z Radą Rodziców przedszkola i szkoły

15:45 - spotkanie z wychowawcami grup przedszkolnych

16:00 - zebranie ogólne

16:30 - spotkanie z wychowawcami klas; konsultacje z nauczycielami 
przedmiotów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy KurówNr4/2018 z 25 stycznia 2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurów na rok szkolny 2019/20120

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Gminnych Przedszkoli

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2019
do 19 marca 2019

od 11 kwietnia 2019

do 16 kwietnia 2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 marca 2019

do 25 marca 2019

18 kwietnia 2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca 2019

18 kwietnia 2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 05 kwietnia 2019

do 23 kwietnia 2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 9 kwietnia 2019

do 30 kwietnia 2019

Termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych Szkół Podstawowych

 

Czytaj więcej: Rekrutacja do przedszkola i klasy I

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Cele konkursu :
1. Szerzenie wiedzy o polskich przysłowiach .
2. Sprawdzenie znajomości polskich przysłów.
3. Zachęcenie do wzbogacenia swojej wiedzy o przysłowiach.
4. Uświadomienie uczniom, że przysłowia są elementem kultury narodu i skarbnicą wiedzy.

Czytaj więcej: Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie!  ,, Znam najpopularniejsze polskie przysłowia”

Contribute!
Books!
Shop!

2019 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved