foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Podanie informacji o ocenach proponowanych - zebranie z rodzicami

22 grudnia 2020 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

4.

Wystawienie ocen śródrocznych

25 stycznia 2021 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

28 stycznia 2021 r.

4.

Zebranie z rodzicami

18 lutego 2021 r.

5.

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2021 r.

6.

Egzamin próbny kl. VIII

IX/XII 2020 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2020 r.

8.

Egzamin ósmoklasisty

25 - 27 maja 2021 r.

9.

Podanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

27 maja 2021 r.

10.

Zebranie z rodzicami

27 maja 2021 r.

11.

Klasyfikacja końcoworoczna

18 czerwca 2021 r.

12.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

13.

Ferie letnie

26 czerwca –

       31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne:

25 - 27 maja 2021 r. - Egzamin ósmoklasisty

12.06.2020 r. - piątek po Bożym Ciele

rekolekcje

Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2020/21

Data

Rodzaj zebrania

8.09.2020 r.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/21

12.11.2020 r.

Spotkanie z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

22.12.2020 r.

Spotkanie z wychowawcami – informacja o ocenach przewidywanych; konsultacje z nauczycielami

18.02.2021 r.

Podsumowanie I półrocza

15.04.2021 r.

Spotkanie z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

27.05.2021 r.

Podsumowanie II półrocza.

Spotkanie z wychowawcami – informacja o ocenach przewidywanych; konsultacje z nauczycielami

Terminy spotkań z wychowawcami mogą ulec zmianie.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w  r.szk. 2016/2017

  • 31 październik 2016
  • 02 listopad 2016
  • 02 maj 2017
  • 16 czerwiec 2017

Zabezpiecza się pracę świetlicy szkolnej od 7.00 do 15.00

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ                            

na rok szkolny 2015/2016

Ø Zeszyty w kratkę – 16 kartkowe – 2 sztuki

Ø Zeszyty w trzy linie z kolorową liniaturą – 16 kartkowe – 2 sztuki

Ø Zeszyt  w kratkę - 32 kartkowy do informacji (na pierwszej stronie proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dane kontaktowe – numery telefonów do rodziców, opiekunów).

Ø Piórnik – 2 ołówki (miękkie), 2 długopisy, 3 kolorowe długopisy lub cienkopisy, gumka, linijka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej

Ø Flamastry

Ø Kredki ołówkowe, pastele i kredki świecowe (najlepiej ,,Bambino”)

Ø Farby plakatowe – 12 kolorów, pędzelki 3 sztuki w różnych rozmiarach.

Ø Farby akwarelowe

Ø Plastelina 10 – 12 kolorów

Ø Blok rysunkowy biały i kolorowy - format A -4

Ø Blok techniczny biały i kolorowy -  format A – 4

Ø Bibuła – 4 dowolne kolory , papier kolorowy tzw. wycinanki

Ø Teczka papierowa na gumkę

Ø Strój gimnastyczny – biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, buty z podeszwą nie ślizgającą się.

Ø Obuwie zmienne po szkole.

Ø Worek – na obuwie zmienne po szkole.

Ø Worek – na strój gimnastyczny.

Przybory należy podpisać. Strój gimnastyczny zaznaczyć w dowolny sposób.

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach

 

Regulamin boisk sportowych

 

1.Właścicielem boisk szkolnych jest Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach.

2.Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły i klubu sportowego. Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.

3.Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

4.Z poszczególnych boisk sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.Boiska szkolne są miejscem do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zajęć świetlicowych.

6.Na boisku mogą przebywać uczniowie tylko pod opieką nauczyciela.

7.Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na boisku szkolnym.

8.Wszyscy uczniowie korzystający z boiska szkolnego są odpowiedzialni za jego porządek i czystość.

9.Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po bieżni wszelkimi pojazdami.

10.Zabrania się wchodzenia na drabinki bez zgody nauczyciela.

11.Nie należy wchodzić na bramki, huśtać się na nich oraz ich przesuwać.

12.Korzystanie z boisk dla osób postronnych możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Korzystasz- zostaw po sobie porządek-nie niszcz

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved